Usługi prawne

Usługi prawne

Usługi prawne

Współpracujemy z kancelariami prawniczymi, które zapewniają naszym klientom bezpieczeństwo zawieranych umów w obrocie gospodarczym, korespondencję prawniczą w sporach oraz innych kluczowych kwestiach, m.in.:

  • Analizę umów
  • Sporządzenie pisemnych opinii prawnych
  • Sporządzanie pism przed procesowych
  • Windykację przed sądową
  • Windykację sądową w ramach procedury uproszczonej
  • Spory reklamacyjne
  • Ochrona prawna pracodawcy
  • Spory związane z roszczeniami pracowniczymi
  • Rejestracja spółek prawa handlowego
  • Zmiany w KRS