Usługi księgowe

Usługi księgowe

Księgowość

Podstawowy obszar naszej działalności to pełne usługi księgowe oraz obsługa kadrowo – płacowa. Współczesny klient często potrzebuje czegoś więcej, dlatego w Naszej ofercie umieściliśmy doradztwo prawne oraz inne usługi wykraczające po za standardową księgowość, jest to nasz atut dla którego warto podjąć z Nami współpracę.

W Naszej ofercie znajdziecie Państwo komplet usług księgowych, rachunkowych, finansowych oferta ta skierowana jest do różnych branż o odmiennych formach działalności. Obsługujemy klientów którzy rozliczają się na podstawie KPiR, karty podatkowej czy ryczałtów.

 • Prowadzimy pełne księgi handlowe
 • Prowadzimy rozliczenia na zasadach Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzimy rozliczenia ewidencji ryczałtowych
 • Prowadzimy rozliczenia z tytułu VAT
 • Kontakty z urzędami skarbowymi oraz pomoc podczas kontroli
 • Sporządzamy i składamy deklaracje podatkowe (miesięczne, kwartalne, roczne)
 • Tworzymy sprawozdania statystyczne GUS
 • Wnioski kredytowe
 • Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe
 • Ewidencje środków trwałych i WNiP
 • Tworzenie projektów zakładowych planów kont
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia polityki rachunkowości
 • Doradztwo w zakresie wprowadzenia procedur obiegu dokumentów

Outsourcing usług księgowych

Outsourcing księgowy to wsparcie dla Naszych klientów i jednocześnie optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa. W tym zakresie oferujemy:

 • pełne usługi księgowe prowadzone w siedzibie klienta
 • comiesięczny audyt w siedzibie klienta, sprawdzający prawidłowość prowadzonych zapisów zakończony sporządzaniem deklaracji podatkowych.
 • comiesięczny zdalny audyt, sprawdzający prawidłowość prowadzonych zapisów zakończony sporządzeniem deklaracji podatkowych.
 • comiesięczny audyt w siedzibie klienta, sprawdzający prawidłowość prowadzonych zapisów zakończony zamknięciem miesiąca oraz sporządzeniem okresowego cząstkowego SF, oraz sporządzeniem deklaracji podatkowych.
 • comiesięczny zdalny audyt w siedzibie klienta, sprawdzający prawidłowość prowadzonych zapisów zakończony zamknięciem miesiąca oraz sporządzeniem okresowego cząstkowego SF, oraz sporządzeniem deklaracji podatkowych.

Dzięki naszym usługom outsourcingowym:

 • oszczędzasz na kosztach poszukiwania i szkolenia pracownika
 • nie ponosisz kosztów związanych z wyposażeniem stanowiska pracy
 • oszczędzasz na kosztach związanych z zakupem oprogramowania
 • gwarantujemy bezpieczeństwo dokumentacji
 • masz możliwość konsultacji w zakresie księgowości, kadr, podatków
 • nie tracisz czasu na wizyty w urzędach - korespondencję w US, ZUS itp. bierzemy na siebie