Usługi kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo-płacowe

Nasze biuro oferuje kompleksową obsługę firm w zakresie kadrowo- płacowym w ramach której proponujemy Państwu:

 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń pracowników
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Przygotowanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • Obsługa umów cywilno – prawnych (zlecenie, dzieło) i umów akordowych
 • Rejestracje przedsiębiorstwa i jego pracowników w US i ZUS
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa
 • Kierowania pracowników na badania lekarskie oraz inne wymagane przepisami prawa
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa oraz pomoc podczas kontroli z PIP, ZUS,US.

OUTSOURCING USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH

Zewnętrzna obsługa pozwala wyeliminować konieczność zatrudniania kadrowej na etat. Korzystając z naszych usług Klient otrzymuje miesięczną fakturę VAT za prowadzenie kadr i/lub płac w swojej firmie. Oferujemy:

 • profesjonalne prowadzenie kadr i/lub płac
 • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość prowadzenia kadr/płac przez Biuro
 • możliwość oddania akt do Biura lub przechowywania ich w siedzibie Klienta (kadrowa dojeżdża do siedziby)
 • brak konieczności zatrudniania kadrowej – rozwiązanie problemu nieobecności w pracy z tytułu zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych / macierzyńskich, zmian personalnych na stanowisku
 • często mniejsze koszty usługi niż wypłaty wynagrodzenia

Zakres usług kadrowych:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników Klienta (teczek osobowych)
 • przygotowywanie i składanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • rejestracja czasu pracy pracowników, w tym nadgodzin i zmian nocnych
 • rejestracja i rozliczanie urlopów oraz innych nieobecności, w tym urlopów okolicznościowych, bezpłatnych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych
 • przygotowanie i archiwizacja umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy i innych dokumentów prawnych
 • kontrolowanie ważności szkoleń z zakresu BHP, organizacja szkoleń
 • kontrolowanie i wystawianie wniosków na badania medycyny pracy (wstępne i okresowe)
 • reprezentowanie Klienta lub asysta podczas inspekcji i kontroli z ZUS, PIP lub US

Zakres usług płacowych:

 • obliczanie pensji dla każdego pracownika tj. wynagrodzenia podstawowego oraz świadczeń dodatkowych, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę i obowiązującym regulaminem pracy i wynagrodzeń
 • przygotowanie listy płac oraz pasków płac
 • naliczanie składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji
 • naliczenie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych dla Klienta
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • przygotowywanie i przesyłanie miesięcznych sprawozdań do PFRO

Dodatkowe usługi kadrowe:

 • audyt, modyfikacja istniejącego Regulaminu Pracy / Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub napisanie ich od nowa
 • audyt dokumentacji personalnej
 • bezpieczne przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji oraz danych kadrowo-płacowych